Wednesday, 22/05/2019 - 23:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
 • PHẠM MINH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • PHẠM MINH HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • NGUYỄN HỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • NGUYỄN MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện
  • Học hàm, học vị:
   Đại học