NGÔ HUYỀN PHƯƠNG NGHI

NGÔ HUYỀN PHƯƠNG NGHI
Điện thoại : 0363654341
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : phuongnghi268@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

Đảng ủy viên, Tổ trưởng

DIỆP THỊ THANH VÂN

DIỆP THỊ THANH VÂN
Điện thoại : 0914485566
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : vanlvc@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Tổ phó

Phạm Đàm Thanh Trà

Phạm Đàm Thanh Trà
Điện thoại :
Điạ chỉ : Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamdamthanhtra@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

TRẦN MỸ HẠNH

TRẦN MỸ HẠNH
Điện thoại : 0977774130
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : myhanh5368@gmai.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Giáo viên

NGUYỄN THỊ HỮU HIỆP

NGUYỄN THỊ HỮU HIỆP
Điện thoại : 0903993293
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : huuhiep1976@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

Giáo viên

VŨ THỊ NGÂN TÂM

VŨ THỊ NGÂN TÂM
Điện thoại : 0916 577 274
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : vungantam@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

Giáo viên

HUỲNH THỊ MỸ LINH

HUỲNH THỊ MỸ LINH
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

Giáo viên

NGUYỄN LƯU HÀ

NGUYỄN LƯU HÀ
Điện thoại : 0918957490
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : thailuuha78@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Giáo viên

LÊ THỊ KIM TUYẾN

LÊ THỊ KIM TUYẾN
Điện thoại : 0914718414
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : tuyenlvc2606@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Giáo viên

LÊ THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ THU HƯƠNG
Điện thoại : 0815885866
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : thuhuonglvc1972@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Giáo viên

NGUYỄN TIẾN VINH

NGUYỄN TIẾN VINH
Điện thoại : 0383084661
Điạ chỉ : Đông Lộc, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : mrvinhpy95@gmail.com
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chức vụ

Giáo viên

NGUYỄN ĐÀM LIỄU BẢO

NGUYỄN ĐÀM LIỄU BẢO
Điện thoại : 0905752489
Điạ chỉ : Phú Yên
Thư điện tử : lieubaolvc@yahoo.com
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Chức vụ

Giáo viên
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 130
Tháng 12 : 142
Năm 2022 : 1.816.105