Saturday, 25/05/2019 - 12:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA KỲ THI MÁY TÍNH CASIO CẤP KHU VỰC NĂM HỌC 2007-2008

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐẠT GIẢI

1

Lê Tuấn Anh

12 Lý

Ba

2

Lê Thị Minh Thi

12 Hóa

Ba

3

Nguyễn Quang Huy

12 Toán 1

Ba

4

Trịnh Hoàng Minh

12 Lý

Ba

5

Trần Thị Mỹ Phương

12 Hóa

KK

6

Phan Lê Như Quỳnh

12 Hóa

KK

7

Nguyễn Yên Khánh

11 Sinh

KK

8

Võ Minh Hải

12 Toán 1

KK

9

Phan Sơn Dương

11 Toán

KK

Tổng danh sách có 9 học sinh đạt giải trong đó có: 04 giải ba, 05 giải Khuyến Khích.

Bài tin liên quan