Wednesday, 22/05/2019 - 22:19|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

Danh Sách Học Sinh Đạt Giải Quốc Gia Năm Học 2008 – 2009

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐẠT GIẢI

MÔN

1

Bùi Hoàng Minh

12 Hóa

Nhì

Hoá

2

Võ Hùynh Phú Khánh

12 Hóa

Nhì

Hoá

3

Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên

12 Hóa

KK

Hoá

4

Trần Duy Hoàn

11 Hóa

KK

Hoá

5

Nguyễn Thị Minh Tâm

12 Sử - Địa

Ba  

Địa

6

Trần Thị Nguyên Phượng

12 Sử - Địa

KK

Địa

7

Mạnh Đào Vũ

12 Sử - Địa

KK  

Địa

8

Phan Vũ Cao Quang          

12 Sinh

KK  

Sinh

9

Lê Thị Bích Tuyền

12 Sinh

KK

Sinh

10

Nguyễn Quỳnh Như

11 Anh

Ba  

Anh

11

Võ Khánh Trình

12 Anh

KK

Anh

12

Trần Gia Huy

12 Anh

KK

Anh

13

Lê Thị Ngọc Bích

12 Pháp

KK

Pháp

14

Nguyễn Phước Hoàng Trâm

11 Pháp

KK

Pháp

15

Mai Trần Hạnh Nhật

11 Pháp

KK

Pháp

16

Phạm Thị Hồng Phương   

12 Văn

Ba

Văn

17

Nguyễn Thị Bích Thi

12 Văn

KK

Văn

18

Ngô Thị Bích

12 Văn

KK

Văn

19

Phan Sơn Dương

12 Toán 2

Ba  

Toán

20

Lê Kim Cao

12 Toán 1

Ba  

Toán

21

Trần Bảo Trung

12 Toán 1

KK  

Toán

 

Tổng danh sách có 21 học sinh đạt giải trong đó có: 02 giải Nhì, 05 giải ba, 14 giải Khuyến Khích. 
Bài tin liên quan