Saturday, 25/05/2019 - 12:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

Danh sách học sinh đạt giải quốc gia năm học 2009-2010

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN THI

ĐẠT GIẢI

1

Trần Quốc Luân

12 Toán

Toán

Nhì

2

Nguyễn Huỳnh Bảo Trung

12 Toán

Toán

KK

3

Lê Hồng Nam

12 Toán

Toán

Ba

4

Nguyễn Đình Thi

12 Toán

Toán

Nhì

5

Lê Thị Minh Nguyệt

11 Lý

Vật lí

KK

6

Võ Ngọc Anh

12 Lý

Vật lí

Ba

7

Võ Thị Minh Châu

11 Lý

Vật lí

KK

8

Trương Thành Duy

12 Hóa

Hóa học

KK

9

Trần Duy Hoàn

12 Hóa

Hóa học

Ba

10

Huỳnh Bảo Lưu

11 Hóa

Hóa học

Ba

11

Nguyễn Thị  Ngọc  Huyền

12 Văn

Ngữ văn

Ba

12

Bùi Nguyên Bảo

12 Văn

Ngữ Văn

Nhì

13

Võ Thị Kim Liên

11  Văn

Ngữ Văn

KK

14

Lê Thị Tím

11 Sử Địa

Lịch sử

KK

15

Bùi Thị Tường Vi

12 Sử Địa

Lịch sử

Ba

16

Nguyễn Thị Kim Chung

12 Sử Địa

Địa lí

KK

17

Phạm Thị Thu Trang

12 Sử Địa

Địa lí

Nhì

18

Nguyễn Quỳnh Như

12 NgNgữ

Tiếng Anh

Ba

19

Nguyễn Quỳnh Mai

12 NgNgữ

Tiếng Anh

Ba

20

Nguyễn Hoàng Bảo Trân

12 NgNgữ

Tiếng Anh

KK

21

Nguyễn Thân Vinh

11 NgNgữ

Tiếng Anh

Ba

Bài tin liên quan