Wednesday, 22/05/2019 - 23:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

Danh sách học sinh thi Casio cấp khu vực Miền trung- Tây nguyên đạt giải năm học 2008 – 2009

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GIẢI

1

Phan Sơn Dương

12 Toán2

Nhì

2

Võ Việt Trường 

12 Toán1

Ba

3

Bùi Hoàng Minh 

12 Hoá 

Ba

4

Nguyễn Uyên Khánh 

 12 Sinh 

Ba

5

Trương Diệu Hoà 

12 Lý 

KK

6

 Lê Duy Đăng 

12 Lý 

KK

7

Võ Huỳnh Phú Khánh

12 Hoá  

KK

8

Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên 

12 Hoá  

KK

9

Phan Vũ Cao Quang 

12  Sinh 

KK

Tổng danh sách có 9 học sinh đạt giải trong đó có: 01 giải Nhì,  03 giải ba, 05 giải Khuyến Khích. 

 

Bài tin liên quan