SỨ MỆNH- MỤC TIÊU

Sứ mệnh của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

"Xứng đáng là trường chất lượng cao - nơi học sinh học tập và rèn luyện, phát triển năng khiếu, thực hiện hoài bão và cùng với giáo viên luôn có khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ."

Hệ thống giá trị của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

ĐỔI MỚI - TƯ DUY SÁNG TẠO - TRÍ TUỆ - HỢP TÁC - 
KHỎE MẠNH - LƯƠNG THIỆN - VĂN HÓA - CHÁNH TRỰC

Tầm nhìn của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

"Một trường tiên tiến trong hệ thống trường chuyên của cả nước và khu vực, giáo dục học sinh thành những công dân xuất sắc, những người lãnh đạo chính trực, năng động, sáng tạo và học tập suốt đời để cống hiến được nhiều nhất cho đất nước. "