TIỂU SỬ LƯƠNG VĂN CHÁNH

Đền thờ Thành Hoàng Lương Văn Chánh tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa
 Lương Văn Chánh quê quán ở Thanh Hóa, làm quan thời nhà Lê Trung Hưng tới chức "Đô chỉ huy sứ", tước "Phù Nghĩa Hầu".

Đền thờ Thành Hoàng Lương Văn Chánh 
tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa 
 

              


Năm 1558, Lương Văn Chánh theo Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn mở mang vùng Thuận Quảng. Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Lương Văn Chánh đem quân vào ổn định vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả. Do lập công lớn nên Lương Văn Chánh được đặc tiến "Phụ Quốc Thượng Tướng Quân" và được giao điều hành huyện Tuy Viễn trấn An Biên (nay thuộc tỉnh Bình Định). Năm 1597, Lương Văn Chánh được chúa Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ đưa dân vào khai khẩn các xứ Cù Mông, Bà Đài (Xuân Đài), Bà Diễn (Đà Diễn), Bà Nông (Đà Nông), là cơ sở để chúa Nguyễn thành lập phủ Phú Yên vào năm 1611 gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa.

Ngày 19 tháng 9 năm Tân Hợi (1611), Lương Văn Chánh qua đời. Các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn đều ban sắc gia phong Lương Văn Chánh đến "Thượng Đẳng Thần". Nhân dân Phú Yên tôn Lương Văn Chánh là "Thành Hoàng" để đời đời tưởng nhớ người có công lao to lớn đối với vùng đất Phú Yên.

            

Ngày 27-9-1996, Bộ Văn hóa - Thông tin ra Quyết định số 2410-QĐVH công nhận mộ và đền thờ Lương Văn Chánh thuộc xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.   

LƯƠNG CÔNG SINH TIỀN SỞ LĨNH LÊ HOÀNG CHI SẮC PHONG
(Sắc phong của vua Lê Lương công nhận được khi còn tại thế)
Sắc phong Quang Hưng năm thứ 19 (1596)


 

LƯƠNG CÔNG SINH THỜI SỞ LĨNH TỔNG TRẤN CHI MỆNH

( Mệnh lệnh của quan Tổng trấn Lương công nhận lúc sinh thời - Quang Hưng năm thứ 20 (1597)