Lịch công tác

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
28/11/2022
Sáng Chào cờ đầu tuần
Thầy Ma Sơn
8h: Họp giao ban
Phòng họp GV BGH, CTCĐ, BTĐT TKHĐ, TT, Cô Minh Hòa, Cô Mỹ Trinh, cô Thanh Vân
Thứ Ba
29/11/2022
Sáng .
Thứ Tư
30/11/2022
Sáng .
Thứ Năm
01/12/2022
Chiều 14h: Họp Hội đồng Tháng 12
Hội trường Toàn cơ quan
15h: Họp tổ CM, VP
Thứ Sáu
02/12/2022
Sáng .
Thứ Bảy
03/12/2022
Sáng 7h30: Khai mạc trường Đông Toán học Phú Yên năm 2023 (Từ ngày 3/12-11/12: Trường Đông Toán học Phú Yên)
Hội trường LVC Thầy Châu, Tổ Toán, các Đoàn GV, HS khu vực (Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, ĐakLak, Kon Tum) VP hỗ trợ