LỊCH THI THỬ THPT QUỐC GIA  LẦN I - NĂM 2019

Khóa ngày: 23-24/3/2019

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Xuất

Thời gian làm bài

Hình thức

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian

kết thúc

23/03/2019

Chiều

Ngữ Văn

1

120

TL

14h00

16h00

24/03/2019

Sáng

Toán

1

90

TN

7h30

9h00

Anh

2

60

TN

9h15

10h15

Chiều

Vật Lý

1

50

TN

13h30

14h20

Hoá học

50

TN

14h35

15h25

Sinh học

50

TN

15h40

16h30

Lịch sử

50

TN

13h30

14h20

Địa Lí

50

TN

14h35

15h25

GDCD

50

TN

15h40

16h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thí sinh và Giám thị có mặt sáng lúc 7h15 chiều 13h15

Riêng thứ 7 ngày 23/3/2019 Thí sinh và Giám thị có mặt lúc 13h45)

*/ Đối tượng dự thi: Học sinh đang học các lớp 11-12 của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 

và các trường THPT trong tỉnh Phú Yên.

          Lệ phí: Môn Văn: 20.000đ và các môn còn lại là: 15.000đ

Hình thức đăng kí: Theo khối thi đại học hoặc theo các bài thi THPT Quốc gia 2019.

*/ Thời gian đăng kí dự thi đối với HS trường ngoài: Đến hết ngày 18/03/2019

*/ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 Website Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh: http://luongvanchanh.phuyen.edu.vn

Điện thoại: (0257)3810378, 0913946776 (Thầy Dũng), 0911079444 (Thầy Tấn).

*/ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

 Website Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh: http://luongvanchanh.phuyen.edu.vn

Điện thoại: (0257)3810378, 0913946776 (Thầy Dũng), 0911079444 (Thầy Tấn).

Người lập                                                                                  Tuy Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG