Giao lưu với trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và chia tay Philip