Với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sáng ngày 30/9/2019, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.