Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 (từ 02/3/2020) có thay đổi, đề nghị thầy cô và học sinh xem trên website trường hoặc bảng niêm yết tại trường để thực hiện

Ban chuyên môn.