Thông tin cần thiết về Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2020

Thông tin cần thiết về Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2020