Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 31 (đợt 1 cho trẻ em) trên địa bàn tỉnh Phú Yên